Združenje bank Slovenije

Pasiva

Računovodski pojem. V bančnih bilancah so na pasivni strani denimo obveznosti, ki jih ima banka do svojih komitentov. Pasivne obresti so obresti, ki jih banka plača za pri njej naloženi denar. <
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI