Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Podružnica
P
Poslovna enota banke, ki je lahko v drugem kraju kot v tistem, kjer je sedež. Podružnice se vpišejo v sodni register, vendar nimajo lastnosti pravne osebe, lahko pa opravljajo vse posle, ki jih sicer opravlja banka, ali samo nekatere od njih, ne…
ALI STE VEDELI?
Samozaposlitev
Banke zasebnikom (samostojni podjetniki, kmetje, zdravniki, odvetniki, samostojni kulturni delavci ipd.) navadno ponujajo posebne pakete storitev. Največ ugodnosti lahko uveljavite neposredno ob odprtju…