Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Terjatev
T
je na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovana pravica zahtevati od določene osebe plačilo dolga, dobavo kakih stvari ali opravite kake storitve.

Primer: če imate v banki denarni depozit (vlogo, račun, depozit…) potem imate vi…
ALI STE VEDELI?
Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)
Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica.

Banke kreditojemalcem, ki so ostali brez…