Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Varčevalni račun
V
Poseben račun, ki ga banka odpre stranki na podlagi pogodbe. Kot pove že ime, je to račun, ki ni namenjen opravljanju plačilnega prometa in/ali drugim finančnim transakcijam, uporabi različnih instrumentov in tržnih poti, temveč varčevanju. S…
ALI STE VEDELI?
Davek na obresti
Tudi v Sloveniji se po veljavni davčni zakonodaji plačuje davek od obresti za vse oblike denarnih depozitov (ne velja za obresti na transakcijskem računu). Obračuna se od obresti, ki v koledarskem letu…