Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
EIB - European Investment Bank
E
Kratica za Evropsko investicijsko banko. Evropska investicijska banka je v lasti 28 držav članic EU. Denar si izposoja na trgih kapitala in ga po nizkih obrestnih merah posoja za različne projekte za izboljšanje infrastrukture, preskrbe z energijo in…
ALI STE VEDELI?
Opozorila na temo kreditiranja
Kredit lahko dobijo polnoletne osebe, ki so poslovno sposobne po pogojih, ki jih določajo banke. Za varovanje vašega interesa so vam banke dolžne posredovati poštene, jasne in nezavajajoče informacije. Pri opravljanju storitev morajo ravnati vestno,…