Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Reklamacija
R
Prijava, sporočilo, da storitev ali blago ni tisto, kar so nam obljubljali, in da hočemo ustrezno zamenjavo ali vračilo denarja.
ALI STE VEDELI?
Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)
Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica.

Banke kreditojemalcem, ki so ostali brez…