Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Depozit
D
Depozit je določena denarna vrednost na računu Depozit je lahko na vpogled (imetnik prosto razpolaga z njim) ali je vezan za določeno obdobje ( imetnik praviloma ne more razpolagati z njim). Depoziti se lahko obrestujejo po fiksni ali spremenljivi…
ALI STE VEDELI?
Dogovor z banko o začasnem prenehanju plačevanja obveznosti (brezposelnost)
Če ste izgubili zaposlitev, najprej preverite, ali ste ob najemu kredita sklenili kakšno zavarovanje za primer brezposelnosti, v okviru katerega bi del vaših obveznosti lahko prevzela zavarovalnica.

Banke kreditojemalcem, ki so ostali brez…