Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Enolična identifikacijska oznaka
E
Kombinacija številk, črk in znakov, ki se uporablja za nedvoumno identifikacijo plačnika ali prejemnika ter njegovega računa pri banki.
ALI STE VEDELI?
Invalidska upokojitev
Preverite, ali ste imeli v banki sklenjena zavarovanja za primer invalidnosti. Zavarovanje je lahko individualno ali pa ste zavarovani kot imetnik kartice.