Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Kritje
K
Zagotavljanje dejavnikov, ki omogočajo poplačilo nastale obveznosti. (npr. ček – zagotavljanje denarja za izplačilo; zlato kritje – zlato emisijske banke, ki bi s svojo vrednostjo lahko nadomestilo izdani denar).

Kritje na računu pomeni,…
ALI STE VEDELI?
Odgovornost pri zlorabi plačilne kartice
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih omejuje odgovornost za škodo, ki vam je bila povzročena kot imetniku plačilne kartice. Svetujemo vam, da s kartico ravnate skrbno in odgovorno, skladno s…