Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Tečaj
T
Tržna cena, po kateri se nekaj prodaja oz. kupuje. V banki gre običajno za devizne tečaje ali tečaje vrednostnih papirjev.
ALI STE VEDELI?
Unovčitev zavarovanja
Če imate obveznosti do banke in so te zapadle (jih niste pravočasno poravnali), bo banka skladno s pogodbo, na katero je vezano zavarovanje, in internimi akti unovčila sklenjeno zavarovanje. Pred unovčenjem…