Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Vzajemni sklad
V
Združeno premoženje večjega števila vlagateljev. To javno zbrano premoženje družba za upravljanje na kapitalskih trgih nalaga v različne vrste naložb v skladu z naložbeno politiko: v domače in tuje delnice, obveznice, zakladne menice in druge…
ALI STE VEDELI?
Selitev
Spremembo naslova čimprej prijavite na upravni enoti, potem pa se z veljavnim osebnim dokumentom osebno oglasite v svoji poslovalnici. Banke v svojih podporah poznajo več tipov naslovov (stalni,…