Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
PIN
P
Osebna identifikacijska številka: skrivni niz številk, namenjen overjanju uporabnika.
ALI STE VEDELI?
Davek na obresti
Tudi v Sloveniji se po veljavni davčni zakonodaji plačuje davek od obresti za vse oblike denarnih depozitov (ne velja za obresti na transakcijskem računu). Obračuna se od obresti, ki v koledarskem letu…