Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Diskont
D
Diskont so obresti, ki se odbijejo pri nakupu nedospele terjatve. Z drugimi besedami je diskont nadomestilo, ki ga dobi kupec terjatve zato, ker zagotovi likvidnost in prevzame tveganje, da bo terjatev plačana
ALI STE VEDELI?
Odgovornost pri zlorabi plačilne kartice
Zakon o plačilnih storitvah in sistemih omejuje odgovornost za škodo, ki vam je bila povzročena kot imetniku plačilne kartice. Svetujemo vam, da s kartico ravnate skrbno in odgovorno, skladno s…