Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Shema kreditnih plačil
S
Shema plačil, ki opredeljuje pravila in postopke za kreditna plačila v evrih. Opredeljuje tudi minimalno raven storitve in časovni okvir, v katerem morajo finančne institucije, ki sodelujejo v shemi, izvršiti kreditna plačila.
ALI STE VEDELI?
Unovčitev zavarovanja
Če imate obveznosti do banke in so te zapadle (jih niste pravočasno poravnali), bo banka skladno s pogodbo, na katero je vezano zavarovanje, in internimi akti unovčila sklenjeno zavarovanje. Pred unovčenjem…