Združenje bank Slovenije
Koristne informacije
o bančnem poslovanju
na enem mestu!
Premija
P
Znesek, ki ga zavarovalec na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe plača zavarovalnici za določeno vrsto zavarovanja. Premija je lahko tudi znesek, ki ga banka izplača komitentu kot nagrado za dolgoročen poslovni odnos (npr. premija za zvestobo).
ALI STE VEDELI?
Nasveti za upokojence
Banke imajo za upokojence navadno posebne pakete in ponudbo. Zanje povprašajte pri svojem osebnem svetovalcu ali v svoji poslovalnici. Z upokojitvijo se vam ‒ predvsem zaradi spremembe višine rednih…