Združenje bank Slovenije

Hipoteka

Zastavna pravica na nepremičnini, ki daje zastavnemu upniku možnost, da se zaradi neplačila zavarovane terjatve ob njeni zapadlosti skupaj z obrestmi in stroški poplača iz vrednosti zastavljene nepremičnine pred vsemi drugimi upniki.