Združenje bank Slovenije

Hramba

Shranjevanje nečesa za določen čas (npr. hramba vrednostnih papirjev). Največkrat hranitelj za svojo storitev zaračuna ustrezno pristojbino.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI