Združenje bank Slovenije

ATM

ATM = AutomatedTellerMachine – bančni avtomat.