Združenje bank Slovenije

Interkalarne obresti

Obresti, ki se obračunajo za čas od črpanja (porabe) do začetka odplačevanja kredita.