Združenje bank Slovenije

Izpisek

Evidenca vseh opravljenih transakcij na transakcijskem ali drugem računu v nekem obdobju (navadno en mesec), ki jih banka izvede v imenu imetnika računa. Izpisek je lahko v papirni ali elektronski obliki.