Združenje bank Slovenije

Investicijska banka

Banka, katere glavna dejavnost je zbiranje denarnih sredstev za podjetja in plasiranje novih javnih izdaj vrednostnih papirjev določene organizacije na trg.