Združenje bank Slovenije

Kapitalizacijsko obdobje

Obdobje med dvema zaporednima pripisoma (obračunoma) obresti.