Združenje bank Slovenije

Kliring

Postopek denarne poravnave, ki poteka prek neke centralne ustanove. V tem postopku prejmejo člani te ustanove, ki so neto prodajalci vrednostnih papirjev, ustrezne denarne zneske, medtem ko neto kupci plačajo ustrezne denarne zneske.