Združenje bank Slovenije

Komitent

Pravzaprav nalogodajalec pri komisijskem poslu, ki mora banki (komisionarju) plačati dogovorjeno provizijo za opravljen posel. Pri bančnem poslovanju izraz komitent pogosto nadomestimo s stranko.