Združenje bank Slovenije

Konto

Izraz izvira iz italijanske besede »conto« oz. latinske »comptus«, pomeni pa račun.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI