Združenje bank Slovenije

Konvertibilnost

Konvertibilen pomeni zamenljiv. Konvertibilnost denarja je značilnost denarja neke države v razmerju do denarja drugih držav.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI