Združenje bank Slovenije

Kreditna kartica

Potrdilo v obliki plastične izkaznice, s katerim izdajatelj (banka) potrjuje, da bo namesto imetnika kartice plačal terjatev tretje osebe (prodajalca). Imetnik kreditne kartice ob nakupu ali opravljeni storitvi podpiše potrdilo o plačilu, s čimer nastane kreditno razmerje. Račun plača izdajatelj kartice, imetnik pa se s podpisom zaveže, da bo v dogovorjenem roku poravnal svoj dolg izdajatelju kartice. Glej tudi razlago pojma kartica.