Združenje bank Slovenije

Kreditna sposobnost

Finančna sposobnost dolžnika, da bo kredit vrnil in plačal pripadajoče obresti. Banka jo ugotavlja na podlagi prihodkov dolžnika in jo izraža v deležu od teh prihodkov v določenem obdobju.