Združenje bank Slovenije

Kreditni pogoji

Določila o trajanju, zavarovanju in drugih značilnostih kredita ter pripadajočih obrestih.