Združenje bank Slovenije

Kreditni posrednik

Posameznik ali podjetje, ki sklene z banko pogodbo o posredovanju, s katero se zaveže, da bo za dogovorjeno plačilo za banko pridobival nove stranke. Praviloma posrednika plača banka, torej posrednik opravljenih storitev kreditnega posredovanja ne sme zaračunavati strankam.