Združenje bank Slovenije

Kreditojemalec

Kdor jemlje, oz. dobi kredit. Lahko je pravna ali fizična oseba.