Združenje bank Slovenije

Lizing

Posebna oblika financiranja uporabe predmetov. Poznamo finančni in operativni lizing. Razlika med njima je, da pri finančnem lizingu obstaja možnost, da lastninska pravica preide na lizingojemalca, pri operativnem pa ne.