Združenje bank Slovenije

Libor

Londonska medbančna obrestna mera, po kateri si reprezentativne banke medsebojno ponujajo depozite (posojajo denar) za določeno ročnost.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI