Združenje bank Slovenije

Likvidnost

Plačilna zmožnost (iz latinske besede »liquidus«, ki pomeni tekoč). Likvidnost trga je njegova sposobnost, da prenese nenadne spremembe obsega ponudbe in povpraševanja, ne da bi prišlo do tečajnih nihanj. Likvidnost vrednostnega papirja pa je sposobnost prodaje neke količine vrednostnega papirja po trenutni tržni ceni.