Združenje bank Slovenije

Lombardna obrestna mera

Obrestna mera, ki jo banka zaračunava za posojila, dana na podlagi zastave vrednostnih papirjev.