Združenje bank Slovenije

Lot

Enota za trgovanje z vrednostnimi papirji. Njegova velikost je odvisna od vrednosti vrednostnih papirjev in kupne moči vlagateljev. Na Ljubljanski borzi je to pogosto najmanjši apoen vrednostnega papirja.