Združenje bank Slovenije

Moratorij

Odlog plačila zapadlih obveznosti, za katerega se stranka z banko dogovori takrat, ko ji v določenem obdobju ne bo uspelo plačevati obveznosti do banke (navadno gre pri tem za odplačevanje kredita). Stranka naj ne čaka in naj se z banko o možnosti moratorija dogovori čim prej. Za moratorij in njegovo obliko se stranka in banka dogovorita s posebnim dogovorom, ki opredeli trajanje moratorija, morebitne stroške, spremembo obrestne mere in časa odplačila kredita ter morebitne druge pogoje.

Navadno se med moratorijem zahteva plačilo obresti, glavnica pa je predmet moratorija. Včasih pa banke pri stanovanjskih kreditih ponujajo moratorij že na začetku odplačilne dobe.