Združenje bank Slovenije

Namenski kredit

je namensko pravno razmerje med upnikom, ki da neko stvar – denarna sredstva - na up dolžniku, in dolžnikom. Gre za natančno določen predmet financiranja in določene pogoje, ki veljajo samo za tovrstne kredite.
Posojilo ni isto kot kredit, saj je posojilo le kupčija, s katero se med strankami ustanovi kredit (kreditno razmerje).