Združenje bank Slovenije

Nerezident

Pravna oseba s sedežem v tujini ali fizična oseba s stalnim prebivališčem v tujini. Tujec je fizična oseba, ki ni državljan Republike Slovenije in ima v Republiki Sloveniji stalno prebivališče ali dovoljenje za bivanje, veljavno najmanj šest mesecev.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI