Združenje bank Slovenije

Nominalna obrestna mera

Na letni ravni določena enovita obrestna mera, ki poleg osnovne obrestne mere vključuje tudi določen pribitek.