Združenje bank Slovenije

Obrestni pribitek / odbitek

Pogodbeno določena vrednost, izražena v odstotnih točkah, ki jo prištevamo referenčni obrestni meri oz. jo od referenčne obrestne mere odštevamo. Sestavni del spremenljive obrestne mere. Referenčne obrestne mere (najpogostejši v Sloveniji sta EURIBOR in LIBOR) pa ne določa posamezna banka, temveč je enaka za vse banke. Seštevek referenčne obrestne mere in pribitka (odbitka) pomeni skupno – sestavljeno obrestno mero.