Združenje bank Slovenije

Odstop od pogodbe

Enostranska prekinitev pogodbenega razmerja zaradi neizpolnjevanja pogodbenih določil ene od pogodbenih partneric/partnerjev.