Združenje bank Slovenije

Odstop terjatve

Upnik lahko s pogodbo, ki jo sklene s kom tretjim, prenese nanj svojo terjatev, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je z zakonom prepovedan, kot tudi tiste, ki so povezane z osebo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega. Pri poslu sodelujeta prvotni in novi upnik. Dolžnik pri poslu ni udeležen, njegovo sodelovanje za veljavnost posla niti ni potrebno. Prenos se opravi s pogodbo o odstopu terjatev (cesijsko pogodbo). Vsebina odstopljene terjatve se s prenosom ne spremeni, zamenja se le upnik. Pri odstopu terjatve preidejo na prevzemnika tudi stranske pravice, kot so hipoteka, zastava, pravica do obresti, pogodbene kazni ipd. Za odstop terjatve ni potrebna privolitev dolžnika, vendar mora odstopnik slednjega obvestiti o odstopu, da dolžnik ve, komu mora izpolniti svojo zapadlo obveznost.