Združenje bank Slovenije

Osebni podatek

Podatek, ki se nanaša na posameznika (fizično osebo), ne glede na obliko, v kateri je izražen (fizična, elektronska). Posameznik je določena ali določljiva oseba, na katero se nanaša ta osebni podatek. Oseba je določljiva, če jo je mogoče neposredno ali posredno identificirati, predvsem s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne zahteva veliko časa.