Združenje bank Slovenije

Osebni račun

Osebni račun je lahko večvalutni račun za poslovanje v različnih valutah.