Združenje bank Slovenije

PIN

Osebna identifikacijska številka: skrivni niz številk, namenjen overjanju uporabnika.