Združenje bank Slovenije

Plačilna kartica

Oblika plastičnega denarja, plačilni instrument, s katerim plačamo blago ali storitev, za znesek plačila pa banka izdajateljica kartice takoj izstavi račun oz. obremeni naš bančni račun. Tudi debetna kartica je plačilna kartica.