Združenje bank Slovenije

Podružnica

Poslovna enota banke, ki je lahko v drugem kraju kot v tistem, kjer je sedež. Podružnice se vpišejo v sodni register, vendar nimajo lastnosti pravne osebe, lahko pa opravljajo vse posle, ki jih sicer opravlja banka, ali samo nekatere od njih, ne morejo pa preseči poslov, ki jih opravlja banka. Tuje banke lahko na območju Slovenije ustanovijo podružnice z dovoljenjem Banke Slovenije.