Združenje bank Slovenije

Pooblastilo

Fizična oseba, ki ima pooblastilo, da na bančnih računih zastopa druge osebe.