Združenje bank Slovenije

Pooblaščena oseba

Je fizična oseba, ki je pooblaščena za zastopanje na bančnih računih drugih oseb.