Združenje bank Slovenije

Poroštvo

Pravni posel oz. pogodba, s katero se porok zaveže, da bo izpolnil veljavno in dospelo obveznost dolžnika, če ta ne bi izpolnil svoje obveznosti nasproti upniku. Gre za enostransko obveznostno pogodbo, pri kateri je zavezan samo porok, upnik pa je zgolj upravičen. Stranki poroštvenega razmerja sta tako zgolj upnik in porok, pri tem sodelovanje dolžnika ni potrebno, je pa v poslovno praksi običajno. V bančništvu so poroštva najpogostejša pri kreditiranju.