Združenje bank Slovenije

POS – terminal

Elektronski terminal za sprejemanje bančnih in plačilno-kreditnih kartic.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI