Združenje bank Slovenije

Potrošnik

Vsaka fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago (izdelke) ali storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.