Združenje bank Slovenije

Pranje denarja

Zakrivanje nezakonitega izvora denarja – recimo od preprodaje orožja ali pa čisto navadnega dela na črno, da bi prikazali, kot da izvira iz zakonitih poslov. Zakonsko se preprečuje predvsem pretvorba neidentificirane gotovine v knjižni denar, s katerim se nato lažje izvajajo transakcije in zakrije sled do nezakonitega izvora gotovine.