Združenje bank Slovenije

Predčasno dokončno poplačilo kredita

Pomeni, da je kreditojemalec plačal svojo celotno obveznost pred pogodbeno dogovorjenim rokom.