Združenje bank Slovenije

Predčasno izplačilo depozita

Kadar tisti, ki hrani depozit – navadno je to banka, tega izplača pred pogodbeno določenim rokom za njegovo hrambo.