Združenje bank Slovenije

Pribitek (pri določitvi obrestne mere)

Pribitek je tisti del obrestne mere, ki ga določi posamezna banka in doda k referenčni obrestni meri. Referenčne obrestne mere (najpogostejši v Sloveniji sta euribor in libor) pa ne določa posamezna banka temveč je enaka za vse banke. Seštevek referenčne obrestne mere in dodatka predstavlja skupno - sestavljeno obrestno mero.