Združenje bank Slovenije

Proporcialna obrestna mera

Glej relativna obrestna mera.