Združenje bank Slovenije

Račun

Račun, ki ga ima stranka (pravna oseba, zasebnik, fizična oseba posameznik) pri banki in na katerem se beležijo vse vloge in plačila nanj ter vsi dvigi in izplačila z njega.

Račun,ki ga odpre ponudnik plačilnih storitev v imenu enega ali več uporabnikov in se uporablja za izvršitev plačilnih transakcij, pa je plačilni račun.