Združenje bank Slovenije

Razdolžnina

Del glavnice kredita, ki ga poplačamo z anuiteto. Drugi del anuitete so obresti.