Združenje bank Slovenije

Realna obrestna mera

Obrestna mera, po kateri se izračunajo realne obresti. Te pomenijo dejanski dohodek posojilodajalca. Realne obresti so pomembne zlasti v obdobjih visoke inflacije. Tako ločimo dejanske obresti od tistih, katerih namen je zgolj ohranjanje vrednosti glavnice in smo jim v vsakdanjem žargonu nekdaj rekli revalorizacijske obresti.