Združenje bank Slovenije

Referenčna obrestne mera

Tržna obrestna mera, ki služi kot izhodišče za določanje obrestnih mer za posamezne bančne storitve. Običajno so to medbančne obrestne mere (LIBOR, EURIBOR).