Združenje bank Slovenije

Referenčni menjalni tečaj

Dnevna tečajnica, s katero Banka Slovenije sporoča tečaje valut praviloma ob 14.30 vsak delovni dan, ko deluje TARGET. Delovni dan, ko deluje TARGET, je vsak dan od ponedeljka do petka, prazniki ne štejejo.
POVEZANI ŽIVLJENJSKI DOGODKI